ALERTĂ NOUTĂȚI!

Realitatea modificată genetic şi restaurarea ei

Realitatea modificată genetic şi restaurarea ei

de Gheorghe Fedorovici

Din punct de vedere teologic, modificarea genetică a realităţii s-a produs prin păcatul strămoşesc. Neascultarea omului faţă de Dumnezeu a atras neascultarea creaţiei faţă de om. Creaţia întreagă a intrat într-o stare de răzvrătire lăuntrică care culmina în moarte, consecinţa ultimă a păcatului. Dar Fiul lui Dumnezeu făcut om a smuls din neascultare firea omenească, pironind-o în ascultarea Sa de Fiu. Astfel, Crucea este unealta eliberării firii noastre; în firea omenească a lui Iisus Hristos ne aflăm firea noastră firească. Restaurarea realităţii deformate de păcat este posibilă doar prin lepădarea păcatului.

Pentru a citi eseul click AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhivă articole