ALERTĂ NOUTĂȚI!

Ultima carte a lui John Médaille, pe lista lucrărilor care vor marca anul 2011

Ultima carte a lui John Médaille, pe lista lucrărilor care vor marca anul 2011


ResPublica este numele think tank-ului creat în 2009 de Phillip Blond, ideologul conservatorilor britanici, ca platformă multidisciplinară, nepartinică, de analiză şi aflare a unor soluţii inovatoare pentru problemele sociale şi economice care se încăpăţânează să persiste. La început de an, pe blogul The Disraeli Room al ResPublica se oferă o listă a cărţilor de interes apărute în anul precedent. Anul acesta, printre cele 10 „cărţi din 2010 care vor marca anul 2011“ aflăm cu bucurie că figurează, pe locul al doilea, cartea lui John Médaille Toward a Truly Free Market: A Distributist Perspective on the Role of Government, Taxes, Health Care, Deficits, and More. Cartea, în curs de apariţie la Editura Logos, în traducerea Irinei Bazon, porneşte de la constatarea că economia a devenit o „ştiinţă“ care s-a smuls din solul eticii şi integrării sociale. John Médaille încearcă să refondeze economia în principal ca filozofie morală şi să traseze noi căi printre modelele keynesiene şi neoclasice care continuă să domine discursul economic. O alternativă reală la concentrarea tot mai mare a puterii este, în opinia lui John Médaille, resuscitarea principiului subsidiarităţii şi distribuirea proprietăţii productive şi a capitalului câtre cei mulţi. Altfel spus: distributismul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhivă articole